De website is onder constructie. Geef telefonisch uw bestelling door. 

0320 223 322

Privacybeleid

Lees alles over ons privacy beleid en de voorwaarden. Vragen? Neem gerust contact met ons op. Ons team beantwoord graag uw vragen.

MK-Fix is gevestigd aan de Verlaatweg 50A, 8243 PS Lelystad en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MK-Fix
Verlaatweg 50A
8243 PS Lelystad
tel. 0320 – 223322
www.mk-fix.nl
info@mk-fix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

MK-Fix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–    Voor- en achternaam
–    Adresgegevens
–    Telefoonnummer
–    E-mailadres
–    IP-adres
–    Locatiegegevens
–    Gegevens over uw activiteiten op onze website
–    Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mk-fix.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MK-Fix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren of op te halen

MK-Fix analyseert uw gedrag anoniem op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

MK-Fix gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, Google Search Console, Mailchimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

MK-Fix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

–    Voor- en achternaam (50 maanden)
–    Adresgegevens (50 maanden)
–    Telefoonnummer (50 maanden)
–    E-mailadres (50 maanden)
–    IP-adres (50 maanden)
–    Locatiegegevens (50 maanden)
–    Gegevens over uw activiteiten op onze website (50 maanden)
–    Internetbrowser en apparaat type (50 maanden)

Delen van persoonsgegevens met derden.

MK-Fix verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

MK-Fix gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MK-Fix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MK-Fix. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mk-fix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MK-Fix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MK-Fix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ageeth Mahieu via ageeth@mk-fix.nl.

Wachtwoord instellen

Voer uw e-mailadres of gebruikersnaam in. U ontvangt per e-mail een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Door akkoord te gaan stemt u in met het plaatsen van analytische en tracking cookies en met de daarmee mogelijk gemaakte verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming altijd terugtrekken door de cookies te verwijderen. Gaat u niet akkoord, dan plaatsen wij alleen de cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren en ons op een privacy-vriendelijke manier van gegevens van het gebruik van onze website voorzien. Bekijk onze cookiepagina voor meer informatie.